FELSEFEMİZ

Beyaz Balon Anaokulları olarak çocuklarımızın hayatlarındaki  önemimizin farkındayız.

Sorumluluğumuzun çocukların düşünme yeteneğini geliştirmek, değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayan, hayat boyu öğrenen mutlu bireyler yetiştirmek olduğuna inanıyoruz. Bilgi yüklemek yerine çocukların öğrenme isteğini arttırmak kendisini ve çevresini tanımasına olanak vererek öğrendiklerini uygulayabilecekleri ortam sağlamak temel amacımızdır.

 

Mutlu, sağlıklı, eğlenceli, güvenli ve öğrenmeye ilgi uyandıran bir ortamda kendine güvenen, yaşadığı dünyaya duyarlı, yaşamın içinde aktif olarak yer alan, sorgulayan, araştıran, öğrenen, düşünen, düşündüğünü ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Unutmayın bizimle beraber olan çocuklar güler, eğlenir, keşfeder, öğrenir!